ฝากขายบ้านแบบนี้ ไม่ต้องกลัวขาดทุน

อีอาร์เอ สมุทรปราการ

ฝากขายบ้านแบบนี้ ไม่ต้องกลัวขาดทุน

ปก

ฝากขายบ้านแบบนี้ ไม่ต้องกลัวขาดทุน

อยากฝากขายบ้าน แต่กลัวว่าจะถูกบวกราคาบ้าน กลัวเป็นการผูกมัด ความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้สอบถามจากบริษัทรับฝากขายบ้านก่อนดีกว่า แล้วค่อยชั่งน้ำหนักว่าขายเองหรือฝากขายง่ายกว่า อย่าง 3 เรื่องนี้ที่คนขายบ้านมักกังวล หากเลือกดีๆแล้ว บริษัทรับฝากขายบ้านจะช่วยลดภาระ ไม่ต้องมานั่งขายบ้านเองโดยไม่รู้แนวโน้มว่าจะขายได้เมื่อไหร่ ถ้ากลัวขาดทุน ลองเลือกฝากขายบ้านแบบนี้

ค่าใช้จ่ายต้องให้ชัดเจน

ผู้ที่เลือกจะขายบ้านเอง ส่วนใหญ่เพราะคิดว่าการฝากขายเป็นการผูกมัดตัวเอง แต่ความจริงแล้วการฝากขายบ้านด้วยสัญญาที่มีลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดเรื่องผลตอบแทนเมื่อขายได้อย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อขายได้แล้วเท่านั้น จึงจะเป็นความคุ้มค่ากับผู้ฝากขาย

ต้องไม่บวกราคาขาย

การฝากขายบ้านที่ไม่ต้องกลัวขาดทุน บริษัทรับฝากขายบ้านจะต้องไม่บวกราคาขาย แต่จะตั้งราคาที่เจ้าของบ้านพึงพอใจ แต่ตัวแทนขายบ้านก็จะเป็นผู้แนะนำราคาที่เหมาะสม ให้บ้านขายได้เร็วขึ้น

ตัวแทนขายบ้านเป็นคนกลางดูแลและเป็นที่ปรึกษาทุกขั้นตอน

เมื่อฝากขายไปแล้ว สิ่งที่ผู้ฝากขายจะได้รับคือความสะดวกสบาย โดยนายหน้าขายบ้านจะเป็นคนกลางดูแลทุกขั้นตอน เช่น การโฆษณาขายบ้านลงเว็บไซต์ การตลาดอื่นๆ ช่วยดูแลผู้ซื้อในวันเปิดบ้านให้ราบรื่น  ต่างจากการฝากขายปากเปล่าที่บางครั้งเจ้าของบ้านจะไม่ได้รับฟีตแบคอะไรเลย นอกจากรอผู้ซื้อไปโดยไม่รู้ว่าบ้านมีโอกาสจะขายได้เมื่อไหร่

ติดตามเนื้อหา ซื้อ- ขายบ้าน ดีๆ ก่อนใครที่ http://www.facebook.com/erasamutprakan